11 en 12 november 2017
Dorpsschuur Lent
Oosterhoutsedijk 29
6663 KS Lent

In het weekend van 11/12 november 2017 houden wij Edwin Ligt, Elena van der Boom en Minet Westerveld een expositie ter nagedachtenis aan overleden dierbaren.
We willen ruimte geven aan mooie herinnering, gevoel van gemis, verdriet en hoe nu verder.
Onze kunst draagt daar soms duidelijk soms meer subtiel aan bij.
Als bezoeker is er de gelegenheid de expositie te bezoeken, workshop binnen dit thema te volgen, een tekst mee te brengen voor de gedenkplek die we samen willen vormgeven.

Te volgen workshops:

Workshop: Overlijden en heilige geometrie
Edwin Ligt
Zaterdag 11 november 2017
Van 11.00-12.30

In de workshop gaan we kijken naar de cyclus van leven en dood, vanuit het perspectief van de heilige geometrie. Bij de verbinding van Yin en Yang (mannelijk en vrouwelijk) ontstaat er leven. Bij het splitsen daarvan ontstaat het overlijden. Dit principe wordt verduidelijkt met korte filmpjes van de heilige geometrie. Ook gaan we een remedie maken en een symbool op papier wat je thuis op een gedenkplekje voor de overledene kan plaatsen.

Workshop: Zang en Klankportret
Monique Appels
Zaterdag 11 november 2017

Van 13.00-14.30

In de workshop kan je meezingen met mooie liedjes. Return again, Come whoever you are, We are a circle, en meer. Tijdens de workshop kan ik een paar mensen een klankportret geven. Ik ga je hierbij 'toezingen' en daarbij laat ik horen wat jij mij toont. Dit is een vaak ontroerende vorm van ontmoeting.

Workshop: Herdenken vanuit ziels en aards perspectief
Marnette Oosterwijk en Kirsten Bekius.
Zaterdag 11 november 2017
Van 15.00-16.30

Vanuit zielsperspectief bestaat er geen dood, geen afscheid en geen verlies. In de workshop openen wij een veld van Licht en Liefde, waarin je dit kunt ervaren. Werkelijke liefde, die tussen dierbaren bestaan heeft, gaat nooit verloren en je kunt daar altijd op afstemmen. We gaan dat samen doen.

Mediteren en schilderen
Minet Westerveld
Zondag 12 november 2017
Van 10.00-11.30

Dier als teken na de dood. Vaak zien mensen vlinders na een overlijden. Misschien heb je het zelf ook meegemaakt dat een dier als teken van de overledene kwam. In de workshop ga je via geleide meditatie contact maken met een dier, waar je een symbool van ontvangen mag. Dit symbool ga je schilderen.


Helende innerlijke reis
Sandra van Rijsewijk
Zondag 12 november 2017
Van 14.00-15.30

In deze workshop gaan we d.m.v. een geleide meditatie een innerlijke reis maken met een verlieservaring. Tijdens de innerlijke reis  kunnen emoties op zachte wijze worden losgelaten en kan er geheeld worden wat er zich in het moment aandient. Op zielsniveau is er vergeving mogelijk en zal verbinding met de dierbare in Licht en Liefde voelbaar zijn.

De bijdrage voor een workshop is 15 euro waarvan 5 euro naar het goede doel: Make a Memory gaat. Voor een volgende workshop is de bijdrage 10 euro.
Inschrijven voor een workshop kan door een email te sturen via contact. Daarbij vermeld je welke workshop(s) je zou willen volgen.

Op beide dagen ben je van harte welkom van 10.00 tot 17.00 uur.
We hopen je te mogen verwelkomen.

Edwin Ligt, Elena van der Boom en Minet Westerveld